Η τοποθεσία σας: σπίτι > Πιστοποιητικό

ISO9001: 2000

ISO 9001:2000 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, εφόσον μια οργάνωση πρέπει να αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει με συνέπεια προϊόν που ικανοποιεί τον πελάτη και τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν, και στοχεύει στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και τη διαβεβαίωση της πιστότητας των πελατών και των εφαρμοστέων κανονιστικών απαιτήσεων.

 
 

 

IQNET

IQ-Net είναι ένα δίκτυο που θα συγκεντρώνει τους περιφερειακούς και εθνικούς εταίρους από τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των διαρθρωτικών ταμείων, η διαχείριση του προγράμματος, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών. Το δίκτυο περιλαμβάνει ένα δομημένο πρόγραμμα εφαρμοσμένης έρευνας και συζήτησης, γύρω από δύο φορές κάθε χρόνο συνέδρια.

IQ-Net που ξεκίνησε το 1996 και διοικείται από το Ερευνητικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών (EPRC) στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Γλασκώβη. Οι οργανώσεις εταίροι είναι κυρίως περιφερειακές ή εθνικές αρχές διαχείρισης ή πρόγραμμα γραμματείες. Μετά την προς ανατολάς διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 και το 2007, το δίκτυο έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει ένα επιλεγμένο αριθμό των εταίρων της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των περιφερειών.


Copyright © 2009 - 2050 packaging-china.com All Rights Reserved YTCPB08000757

Add: No. 8 Industry Zone of Xueyi, Anbu Town, Chaoan County, Chaozhou,Guangdong Province,China zipcode:515638 Tel: (+86) - 768 - 5915572 Fax: (+86) - 768 - 5913868 E-mail: sale11@packaging-china.com Zip Code: 515638