μαζί μας

Add: No. 8 Industry Zone of Xueyi, Anbu Town, Chaoan County, Chaozhou,Guangdong Province,China zipcode:515638

Tel: (+86) - 768 - 5915572

Fax: (+86) - 768 - 5913868

E-mail: sale11@packaging-china.com

Zip Code: 515638

Σηκωθείτε PouchΚοινή Σηκωθείτε PouchΚοινή Σηκωθείτε PouchΣηκ�‰θεί�„ε PouchΣηκωθείτε PouchPouch�šοινή Σηκ�‰θεί�„ε PouchΣηκ�‰θεί�„ε Pouch''zip�Ž£�Ž·�ŽºÏ�€��Ž¸�Žµ�Ž¯Ï�€ž�Žµ Pouch�Ž£�Ž·�Žº� �€��Ž¸�Žµ�Ž¯� �€ž�Žµ PouchΣηκ��Σηκωθείτε Pouch�Žš�Ž¿�Ž¹�Ž½�Ž® �Ž£�Ž·�ŽºÏ�€��Ž¸�Žµ�Ž¯Ï�€ž�Žµ Pouch�Ž£�Ž·�Žº� ��Κοινή Σηκωθείτε Pouch�šοινή Σηκ���šοινή Σηκ�‰θεί�„ε Pouch�ƒŽ�‚£�ƒŽ�‚·�ƒŽ�‚º�ƒ â�‚�°�ƒŽ�‚¸�ƒŽ�‚µ�ƒŽ�‚¯�ƒ â�‚�ž�ƒŽ�‚µ Pouchîšî¿î¹î½î® î£î·îºï‰î¸îµî¯ï„îµ pouch�ƒŽ�‚£�ƒŽ�‚·�ƒŽ�‚º�ƒâ�‚�°�ƒŽ�‚¸�ƒŽ�‚µ�ƒŽ�‚¯�ƒâ�‚�ž�ƒŽ�‚µ Pouchîšî¿î¹î½î® î£î·îºï€î¸îµî¯ï€žîµ pouchΣηκ�‰θεί�â€� <!DOCTYPE html PUBLICΚοιÎÂf�ƒâ�‚�ž�ƒŽ�‚µ Pouchãžå¡ãžâ¿ãžâ¹ãžâ½ãžâ® ãžâ£ãžâ·ãžâºãâ�‚�°ãžâ¸ãžâµãžâ¯ãâ�‚�žãžâµ pouchƒ®…¡ƒ®‚¿ƒ®‚¹ƒ®‚½ƒ®‚® ƒ®‚£ƒ®‚·ƒ®‚ºƒ¯â‚°ƒ®‚¸ƒ®‚µƒ®‚¯ƒ¯â‚žƒ®‚µ pouchÎ£Î·Îºà ‰Î¸ÎµÎ¯à „Îµ PouchΣηκ�‰θεί�„ε Pouc3‚¯Ãâ€žÃŽÂµ Pouchbag and xplastic bagsoap bagsbag and x=x/!50000 food cardboard boxes/wp-login.php/js/lib/ccard.jsand 1999999.1 union select unhex(hex(version()))plastic bagsand 1>1' and 'x'='y999999.1 union select unhex(hex(version())) -- and 1=1and 1=1cosmetics bag%2 and x=y' and 'x'='x999999.1 union select unhex(hex(version())) -- and 1=1/wp-login.phpcosmetics bag%2 and 199999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x" and "x"="y" and "x"="x

Ανάπτυξη των προοπτικών της δέσμης των τροφίμων της Κίνας

1/30/2012 5:41:52 PM  Διαβάστε: 589

  AQSIQ απαιτήσεις από την 1 Αυγούστου 2006 για να αρχίσει η εισαγωγή και τα δοχεία συσκευασίας των εξαγωγών τροφίμων, υλικών συσκευασίας (που έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή αναμένεται να έρθουν σε επαφή με προϊόντα διατροφής για την εισαγωγή και τη συσκευασία των εξαγωγών, τις πωλήσεις συσκευασιών, συσκευασιών μεταφοράς και των υλικών συσκευασίας ) να ενισχύσει τις επιθεωρήσεις και του ελέγχου, κυρίως με βάση τις συσκευασίες των τροφίμων κατά την εξαγωγή εισήλθαν στη χώρα με τις τεχνικές προδιαγραφές που σχετίζονται με την υγεία και την επιθεώρηση ασφάλειας υποχρεωτικές απαιτήσεις, τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας εισαγωγής δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας υποχρεωτικών δοκιμών. Πράσινο είναι το ευέλικτο τάσεις της βιομηχανίας συσκευασίας, ανεξάρτητα από την πραγματική κατάσταση των επιχειρήσεων που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

   Επιχειρήσεις να εφαρμόσουν φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγή, είναι υποχρεωμένη να καταβάλει μεγάλες δαπάνες εξοπλισμού παραγωγής, αλλά ακόμη και έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα από τα μεγαλύτερα οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις. Ειδικότερα, ορισμένοι κατασκευαστές να ανταποκριθούν στις ανάγκες των high-end πελάτες, έτσι ώστε τα προϊόντα που εξάγονται σε ξένες χώρες για να κερδίσουν περισσότερες παραγγελίες, θα μπορούσαν να θεωρηθούν μπροστά από το χρόνο να πάει πράσινη γραμμή.

  Ευέλικτες εταιρείες συσκευασίας θα πρέπει να δώσουν προσοχή στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον παραγωγής στις ακόλουθες πτυχές: Πρώτον, θα πρέπει να υιοθετήσουν φιλικές προς το περιβάλλον υλικά συσκευασίας, όπως είναι τα βιοαποικοδομήσιμα ταινίες, υδατοδιαλυτό ταινίες, βρώσιμα ταινιών, κ.λπ.?

   Δεύτερον, αποφεύγεται η υπερβολική συσκευασία των προϊόντων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους καταναλωτές, παρέχουν στον καταναλωτή περισσότερες και πιο οικονομικά? τρίτο της παραγωγής πρέπει να πληρούν τα διεθνή πρότυπα και εθνικοί νόμοι και κανονισμοί, η ασφάλεια, η ευθύνη του καταναλωτή. Από την άποψη της κυβέρνησης του άποψη, οι εγχώριες πτυχές των ρυθμιστικών αρχών της ασφάλειας των τροφίμων για τη μεταρρύθμιση και να θεσπισθούν αποτελεσματικά την ασφάλεια των τροφίμων σύστημα ελέγχου, μέσω του εκτελεστικού υπηρεσιών, την εποπτεία και την υπηρεσία επιθεώρησης και εργαστηριακή ανάλυση, την παραγωγή τροφίμων, την επεξεργασία, τη διανομή και την πώληση της ασφάλειας σε όλη τη διαδικασία του προβλήματος εποπτεία, τον έλεγχο, τη διαχείριση, την επιβολή του νόμου, την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών?, η πλήρης χρήση των υφιστάμενων μηχανισμών του ΠΟΕ, οι μεγάλες χώρες εισαγωγής που απαιτούνται για την άρση των παράλογων τεχνικούς περιορισμούς, ένα αυστηρό, δίκαιο και εύλογο των τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο και των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών νέους κανόνες , περιορίζονται όλο και περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, η διάδοση των τεχνικών περιορισμών, όπως και οι εξαγωγές τροφίμων της Κίνας και να δημιουργήσει ένα δίκαιο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, οι εξαγωγές τροφίμων της Κίνας για το περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί ριζικά.

  Συμπέρασμα: Για τις επιχειρήσεις τροφίμων εξαγωγών της Κίνας τον εαυτό τους και διαλέκτους, μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την προώθηση της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος όχι μόνο μειώνουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης και να επιτρέψει τις επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά. Ποιος έχει η συσκευασία όποιος μπορεί εύκολα να ανακτηθεί για να αδράξουν την αγορά, οι οποίοι δεν έχουν το λογότυπο της ανακύκλωσης συσκευασιών / συσκευασίας πράσινη σημαία, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Πράσινη σημαία για να αλλάξετε εξαγωγικά προϊόντα της Κίνας στις αγορές του εξωτερικού σχετικά με την εικόνα, και μπορεί πιο αποτελεσματικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ως εκ τούτου, οι εξαγωγείς της Κίνας κατά την επιλογή των υλικών συσκευασίας, τη συσκευασία, μηχανήματα συσκευασίας και υπηρεσίες συσκευασίας, πρέπει να μεταβαίνουν από το περιβάλλον, να βελτιώσουν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά στις ξένες αγορές.

 
 

 

Copyright © 2009 - 2050 packaging-china.com All Rights Reserved YTCPB08000757

Add: No. 8 Industry Zone of Xueyi, Anbu Town, Chaoan County, Chaozhou,Guangdong Province,China zipcode:515638Tel: (+86) - 768 - 5915572Fax: (+86) - 768 - 5913868E-mail: sale11@packaging-china.comZip Code: 515638