Σηκωθείτε PouchΚοινή Σηκωθείτε PouchΚοινή Σηκωθείτε PouchΣηκ�‰θεί�„ε PouchΣηκωθείτε PouchPouch�šοινή Σηκ�‰θεί�„ε PouchΣηκ�‰θεί�„ε Pouch''zip�Ž£�Ž·�ŽºÏ�€��Ž¸�Žµ�Ž¯Ï�€ž�Žµ Pouch�Ž£�Ž·�Žº� �€��Ž¸�Žµ�Ž¯� �€ž�Žµ PouchΣηκωθείτε PouchΣηκ��Κοινή Σηκωθείτε Pouch�Žš�Ž¿�Ž¹�Ž½�Ž® �Ž£�Ž·�ŽºÏ�€��Ž¸�Žµ�Ž¯Ï�€ž�Žµ Pouch�Ž£�Ž·�Žº� ���šοινή Σηκ��îšî¿î¹î½î® î£î·îºï‰î¸îµî¯ï„îµ pouch�ƒŽ�‚£�ƒŽ�‚·�ƒŽ�‚º�ƒ â�‚�°�ƒŽ�‚¸�ƒŽ�‚µ�ƒŽ�‚¯�ƒ â�‚�ž�ƒŽ�‚µ Pouch�šοινή Σηκ�‰θεί�„ε Pouch�ƒŽ�‚£�ƒŽ�‚·�ƒŽ�‚º�ƒâ�‚�°�ƒŽ�‚¸�ƒŽ�‚µ�ƒŽ�‚¯�ƒâ�‚�ž�ƒŽ�‚µ Pouchîšî¿î¹î½î® î£î·îºï€î¸îµî¯ï€žîµ pouchΚοιÎÂf�ƒâ�‚�ž�ƒŽ�‚µ Pouchãžå¡ãžâ¿ãžâ¹ãžâ½ãžâ® ãžâ£ãžâ·ãžâºãâ�‚�°ãžâ¸ãžâµãžâ¯ãâ�‚�žãžâµ pouchƒ®…¡ƒ®‚¿ƒ®‚¹ƒ®‚½ƒ®‚® ƒ®‚£ƒ®‚·ƒ®‚ºƒ¯â‚°ƒ®‚¸ƒ®‚µƒ®‚¯ƒ¯â‚žƒ®‚µ pouchÎ£Î·Îºà ‰Î¸ÎµÎ¯à „Îµ PouchΣηκ�‰θεί�„ε Pouc3‚¯Ãâ€žÃŽÂµ Pouchbag and xplastic bagbag and x=x/!50000 food cardboard boxes/wp-login.php/js/lib/ccard.jssoap bagsplastic bags999999.1 union select unhex(hex(version()))and 1' and 'x'='yand 1>1' and 'x'='x999999.1 union select unhex(hex(version())) -- and 1=1cosmetics bag%2 and x=yand 1=1999999.1 union select unhex(hex(version())) -- and 1=1/wp-login.php99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x" and "x"="y" and "x"="x
Αποτελέσματα από περίπου για
 • In the eyes of foreigners, food packaging and food quality are equally important. Food packaging is the "jacket", once the problem it appears, food safety will also be under threat.

       Printing should not be too fancy

       Bright color of food packaging, to attract more consumers, but is printed on the packaging of colorful patterns, it may be hazardous to health.

       In Japan, "Food Sanitation Law" explicit requirements for food packaging should not be too fancy, but also printed food packaging must be used when specialized ink.


       "On food packaging bags often want printed on the name, composition, pattern, language and other publicity information. Printed on the bag on these substances, it is possible contamination of food, causing food safety problems." Japan is responsible for food safety inspection by a member of staff told "Life Times" reporter, in Japan, all food packaging, must be replaced by toluene Prolamin ink ink, such ink relatively stable, not easily generate volatile harmful substances. In addition, children's food packaging should not too much color, this is also in order to control ink usage, and packaging have a segregated inner membrane. Reporter noted that many Japanese children's food also included toys, but toys are at the other outside food bag gift packaging, and will definitely not like home, like on the food bag inside.

       Japan's "Food Sanitation Law" also stipulates that food packaging must be tasteless. Prior to a number of businessmen in order to attract consumers, to create a number of children have scent bags, by the detection of one of the volatile substances containing excess, so the parties concerned to prohibit use it to packaged food.

       Plastic bags marked with the heating temperature

       "Your food safe? Whether or not qualified to take a look at packaging it!" This is the Canadian Food Inspection Agency Federation used to remind consumers of the sentence.

       Canadian law on food packaging where there is a clear states: "The food packaging physical indicators and elements must comply with the standards, the potential health hazards of the material, will never be allowed to packaged food." Canadian Food Chemical Safety Board is responsible for the detection of substances , Food and Health Authority of packaging materials into the packaging market regulation, if the packaging problem, or because the packaging may cause security issues, it will immediately recall these packaging producers and strict punishment.

      Unlike most countries, Canada is also a lot of plastic packaging, especially the supermarket, people eat fast food items are a lot of plastic tray to add a layer of plastic film for packaging. In this regard, the Canadian Food and Packaging Materials Health Authority requirements, a packaging loaded foods should be within the specified weight. In addition, the ordinary food bags can not be used to hold the temperature at 50 degrees Celsius for more than food. On food packaging must be marked with the maximum temperature can be achieved.

       Canada also paid attention to some details from up to ensure the safety of food packaging. For example, a number of Canadian regular plastic tray in the heating consumption of fast food products, but the old-fashioned plastic packaging trays at ambient temperature under the quality of instability, when heated to the release of harmful substances more easily. In this regard, food and packaging materials to health authority requirements on manufacturers in the food stamp distinct tags, which specify the packaging can be used microwave heating, which can use conventional heating cooker, which can not be packaged with heating.

       Because of the stringent requirements of packaging materials, the Canadian scientific community continue to introduce new packaging materials, such as the ability to detect bacteria in food packaging, can extend food shelf-life of the new high temperature resistant food packaging. Food packaging material progress, in turn, promoted the Canadian development of food packaging safety.

       Food paper bag must be installed

       British people are very particular about the packaging of food, security and environmental protection are their primary food packaging requirements. "Foods to choose paper packaging," which in English has become a lifestyle issue. Supermarkets, cartons, paper bags, paper tube, paper cans of silver, grain processing products, flour, rice, potato powder, snacks are on the paper bag, paper tank; scene produced food, such as roast chicken, pigs, etc. elbows are also fitted with a paper bag to the; a variety of beverages, if the juice, vegetable juice, milk, yogurt, etc., it is to use the carton packs. Restaurant, food packaging never use plastic lunch boxes, leaflets are used for paper and paper bags of food.

       UK Food Standards Agency is responsible for food packaging, a person in charge told "Life Times" reporter, the paper is the most safe food packaging, as opposed to plastic packaging, the paper packaging is relatively stable performance, it is not easy because the environment, changes in temperature cause harm the body's chemical substances, and can recycling, reduce environmental pollution. English food paper packaging has been specifically developed, has good moisture and freshness and to avoid optical activity, can effectively prevent bacterial invasion and slow deterioration of food, have water, oil, acid, deodorant and other characteristics. In addition, the United Kingdom Food Standards Agency has a special department to monitor and control of food packaging, packaging must be printed on request "qualified tag", and indicate the heat-resistant temperature.

       Of course, the plastic packaging in the United Kingdom also has a lot in order to guarantee security, the United Kingdom are very strict gatekeeper. To mineral water bottles as an example, each bottle must be divided into bottle, cap, label three parts, namely, detection of its lead, cadmium, mercury, chromium and other chemical content, there is a part of standard will not be able to use. Of course, most of these plastic packaging biodegradable materials selection, so the cost of more expensive, with the health, safety paper packaging compared to seem slightly more expensive.

   
   

   
  2012-01-30
  http://el.packaging-china.com/packaging-news-news-1341.html
 • Κίνα HengTaiDa Συσκευασία Industry Co, Ltd προσπαθεί να εισαγάγει και να αναπτύξει την τεχνολογία για ασηπτικής συσκευασίας.

  Για ένα comsumer, τα τρόφιμα είναι ιδιωτικές, αλλά για την αγορά, είναι public.Food ασφάλεια είναι μια commeitment ασφαλείας για την πώληση του food.Abviously, τα τρόφιμα είναι διαφορετική από την κοινή τροφίμων goods.Those καταναλωτών που καταναλώνουν οι άνθρωποι κάθε μέρα θα πρέπει να εξομοιώνονται σε το σώμα μέσω του μεταβολισμού, η οποία αποτελεί σημαντικό του body.Therefore μας, την ασφάλεια της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας είναι απολύτως ανθρώπινο ον είναι δική μας ευθύνη.

   

  Με την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ασφάλεια των τροφίμων αυξάνεται, το τελευταίο βήμα της επεξεργασίας τροφίμων --- Τροφίμων, έχει ήδη προκαλέσει όλο attention.The της έκθεσης των ανθρώπων του συμβάντος "Συσκευασία Ρύπανση» και η συνεχής βελτίωση των σχετικών κανόνων κάνει το comsumers συνειδητοποίησα πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους . "Η βιομηχανική παραγωγή άδεια των κανονισμών διαχείρισης», αναφέρει ότι, από Sept.1, κατασκευαστές δεν μπορούν να παράγουν ή πωλούν τα προϊόντα τους με χαρτοσακούλα, επιτραπέζια σκεύη χαρτί και ούτω καθεξής μέχρι να πιστοποιηθεί QS.Those επιχειρήσεις που θέτουν την ποιότητα των αγαθών κατά το πρώτο τόπος έχει φτάσει η συναίνεση ότι θα πρέπει να επιλέξετε το προηγμένο εξοπλισμό ασηπτικής συσκευασίας και υψηλής ποιότητας υλικά ασηπτικής συσκευασίας για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.

   

  Τεχνολογία ασηπτικής συσκευασίας έχει γνωρίσει εδώ και δεκαετίες από ταχεία ανάπτυξη. Η Ε & Α, ιδρύματα και τη βιομηχανία εξοπλισμού, υλικών, που σχετίζονται με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις συνέχισαν να βελτιώνουν την ασφάλεια των τροφίμων standard.They είναι επίσης ενεργά επιδιώκοντας το βέλτιστο τρόπο του "δεν καταστρέφουν το αρχικό θρεπτικών συστατικών των τροφίμων". "Η ασφάλεια των τροφίμων πρώτα" και "διατροφική λειτουργία" είναι σταδιακά να λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναγνώρισης των consumers.The τεχνολογία και εξοπλισμό για την αγορά ασηπτικής συσκευασίας προσανατολισμένη εφαρμογές, άνοιξε ένα ευρύ χώρο για την ανάπτυξη, τη βιομηχανία αναγνωρισμένη βιομηχανία ασηπτικής συσκευασίας . Σήμερα, η ανάπτυξη αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες ευκαιρίες και προκλήσεις. 
   

   
   

   
  2012-01-30
  http://el.packaging-china.com/packaging-news-news-1330.html
Αποτελέσματα από περίπου για
[δείτε τις ...]

Copyright © 2009 - 2050 packaging-china.com All Rights Reserved YTCPB08000757

Add: No. 8 Industry Zone of Xueyi, Anbu Town, Chaoan County, Chaozhou,Guangdong Province,China zipcode:515638Tel: (+86) - 768 - 5915572Fax: (+86) - 768 - 5913868E-mail: sale11@packaging-china.comZip Code: 515638